Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru

2021 yılı Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “sigorta bildirimleri”ne ilişkin kısmının son verilme süresi 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmasına dair SGK duyurusu 27.01.2022 tarihinde yayınlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 27.01.2022 tarihli duyuruda;

2021 yılı Aralık ayına ait gerek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “sigorta bildirimleri”ne ilişkin kısmının gerekse söz konusu beyanname karşılığı tahakkuk edecek borçların ödeme süresinin son gününün 31 Ocak 2022 Pazartesi olması nedeniyle, işverenlerimizin cari dönem borçlarına merkezden sistem tarafından otomatik olarak yapılan indirim tutarlarının mahsup işlemi, 2021 yılı Aralık ayı için yapılmayacaktır.

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesi (17256), geçici 28’inci maddesi (27256) ve Ek 4’üncü maddesinde yer alan indirimlerden yararlanılan dönemlere ilişkin işyerlerinin emanet hesaplarında bulunan tutarların Kurumumuzca 2021 yılı Aralık ayına ait cari dönem borcuna otomatik mahsubu yapılmayacağından, banka borç sorgusunda görülen tutarın tamamının işverenlerimiz tarafından ödenmesi gerekmektedir.’’ ifadeleri yer almaktadır. 

İşverenlerin, borçlu duruma düşmemesi için, SGK tarafından yapılan duyuruda açıklandığı üzere, emanet hesaplarda bekleyen indirim tutarları SGK tarafından 2021/Aralık ayı prim borçlarına otomatik olarak mahsup edilmeyeceğinden bankada görünen tutarın tamamının ödenmesi gerekmektedir. Emanet hesaplarda bekleyen tutarlar işverenler tarafından talep edilmesi halinde daha sonra prim borçlarına mahsup edilebilecektir.