Bilgener tüm blog yazıları

No Image Found

29.01.2024/12

Resmi Daire ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kurumlarca Yapılan ve Sonrasında İptal Edilen İhalelere İlişkin Sözleşmelere Ait Damga Vergisi İ...