Category Archives: Bilgener Sirküler

No Image Found

02.01.2023/3

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesine Göre Yapılan Bazı Stopajların İndirimli Uygulanmasına İlişkin Süreler Uzatılmıştır....

No Image Found

22.12.2022/83

Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan İstisna Süresi Uzatıldı....