Category Archives: Bilgener Sirküler

No Image Found

07.07.2022/50

Vergi Kanunlarınca İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Olarak Açılan Davalarda, Dava Konusu Tutarın %50’si Oranında Teminat Alınmadan Yü...

No Image Found

28.06.2022/43

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesine Göre Yapılan Bazı Stopajların İndirimli Uygulanmasına İlişkin Sürelerin Uzatılması Ha...