Category Archives: Bilgener Sirküler

No Image Found

30.10.2023/87

Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile  değerleneceği, borsa rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kur...

No Image Found

17.07.2023/79

Kurumların Girişim Sermayesi Hariç, Diğer Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Kazançlarına Yönelik İstisnalar Kaldırıldı....