Service Simple

Şirketler Hukuku Uygulama Danışmanlığı

Şirketler hukuku uygulama danışmanlığı, şirket kuruluş ve yönetim süreçlerinin hem ulusal hem de uluslararası ticaret hukukuna uygunluğu, genel kurulların doğru işlemesi ve şirket içi faaliyetlerin yerel ve global düzenlemelere uygunluğu noktasında verilen hizmetleri kapsamaktadır. Hukuki yaptırımlardan doğacak olası olumsuzlukları ve riskleri en aza indirmek açısından önemli bir hizmet türüdür.

 

Bilgener tarafından şirketler hukuku uygulama danışmanlığı kapsamında;

 

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı,

  • Yatırım teşviklerine yönelik danışmanlık,

  • Türk Ticaret Kanunu uygulamaları konusunda danışmanlık (faaliyet raporu düzenlenmesi, genel kurul, ana sözleşme değişiklikleri, şirket tür değişiklikleri, şube açılışı ve adres değişikliği vb.),

 

hizmetleri sunulmaktadır.

Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili teklif almak ya da soru ve görüşlerinizi paylaşmak için bize ulaşabilirsiniz.