2022 Şubat Ayı Vergi Takvimi

Bilgener Şubat Ayı Vergi Takvimi

2022 Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken vergi ve harç ödemeleri ve bildirimlere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

İlk TarihSon Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 
01/02/202209/02/202216-31 Ocak 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/202210/02/202216-31 Ocak 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202215/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202215/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202215/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/202215/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202215/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202215/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/202215/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/01/202217/02/20222021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202217/02/20222021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202221/02/20222022 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
01/02/202221/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202221/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202221/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202221/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/02/202221/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202221/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/02/202224/02/20221-15 Şubat 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/02/202225/02/20221-15 Şubat 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202228/02/20222022 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/202228/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202228/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/02/202228/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202228/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/02/202228/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202228/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/202228/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/202228/02/2022Ocak 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/202128/02/2022Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/02/202205/05/2022Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/02/202231/05/2022Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi