Service Simple

Tasdik İşlemleri

Tasdik, gerçek ya da tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır.

 

Yeminli mali müşavirler tarafından yürütülen tam tasdik işlemleri ile mali tablolar, kanuni defter ve belgelerin vergi mevzuatına göre denetlenmesi, bu denetlemeler sonucunda raporların hazırlanması, denetimler esnasında fark edilen hataların düzeltilmesi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin vergi mevzuatına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve denetimlerin sonucunda tasdik raporları düzenlenmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

Bilgener tarafından tasdik işlemleri kapsamında;

 

 • Kurumlar vergisi ve gelir vergisi beyannamelerinin tam tasdiki,
 • Katma değer vergisi iadesi tasdik işlemleri,
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik ve raporlama,
 • Dernek ve vakıfların muafiyet ve istisnalarına yönelik inceleme ve tasdik işlemleri,
 • KOBİ tespit raporu,
 • Ar-Ge raporları,
 • RTÜK raporları,
 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu,
 • İç kaynakların sermayeye ilavesi raporları,
 • Özel amaçlı raporlar,
 • Yerel mevzuata göre yeminli mali müşavirlerin yetkili olduğu belirtilen tüm inceleme, denetim ve tasdik işlemleri,

 

hizmetleri sağlanmaktadır.

Bize Ulaşın

Hizmetlerimizle ilgili teklif almak ya da soru ve görüşlerinizi paylaşmak için bize ulaşabilirsiniz.