01.06.2022/38

bilgener sirküler 4

31.03.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesinde Uygulanacak İstisna Hakkında

28.05.2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7407 sayılı Bankacılık Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü maddesine aşağıda yer fıkralar eklenmiştir.

(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.

Yapılan yeni düzenleme ile,

  • Kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, mevduat için tahakkuk ettirilecek faiz, kar payı ve diğer kazançlar için kurumlar vergisi istisnası uygulanacaktır.
  • Ancak dönüşümden kaynaklı ortaya çıkabilecek kur farkı kazançları için bu istisna uygulanmayacaktır.
  • Cumhurbaşkanına bu istisnayı 30.06.2022 ve/veya 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar için de uygulatabilme yetkisi verilmektedir.

7407 sayılı Kanuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Türk Lirası mevduata dönüşümden elde edilen kazançlara ilişkin istisna hakkında ayrıntılı bilgi verilen sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
BİLGENER