02.01.2024/2

Bilgener Sirküler_2024-2

2024 Yılı Damga Vergisi Tutar ve Oranları ile Bir Kağıttan Alınabilecek Azami Damga Vergisi Tutarı Belirlendi

30.12.2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 68 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmiştir.

Ayrıca Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1.1.2024 tarihinden itibaren 17.006.516,30Türk Lirası olmuştur.

Kanun’a ekli (1) sayılı listenin güncel haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER