02.01.2024/6

BilgenerSirküler-6

Engellilere ÖTV’den istisna Olarak Satılabilecek Araçlara İlişkin Üst Sınır 1.591.200,00-TL Olarak Belirlendi

4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 7/1’inci maddesinde, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli belli tutarın altındaki araçların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından iktisabının ÖTV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda iktisap edilebilecek araçlardan Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların iktisabında uygulanan üst sınır, 30.12.2023 tarih ve  32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) ile 1.004.200,00-TL’den 1.591.200,00-TL’ye çıkarılmıştır.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER