02.05.2024/25

BilgenerSirküler-25

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesine Göre Yapılan Bazı Stopajların İndirimli Uygulaması Sona Erdirildi

01.05.2024 tarih ve 32533  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılarak mevduat ve katılım hesapları ile bazı yatırım fonları ve banka finansman bono gelirleri için indirimli stopaj uygulamasında değişikliğe gidildi.

Yapılan değişiklikler finansal enstrümanlar bazında karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

1- Mevduat Faizleri ve Kar Paylarından Yapılacak Stopaj Oranları
İlgili Enstrüman Eski Oran Yeni Oran
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda 5% 7,50%
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 3% 5%
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0% 2,50%
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0% 0%
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 0% 0%
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 0% 0%
2- Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından Yapılacak Stopaj Oranları
İlgili Enstrüman Eski Oran Yeni Oran
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda 5% 7,50%
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 3% 5%
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0% 2,50%
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0% 0%
Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 0% 0%
Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 0% 0%
3- Bankalarca İhraç Olunan Tahvil, Bono, Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranları
İlgili Enstrüman Eski Oran Yeni Oran
Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden 5% 7,50%
Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden 3% 5%
Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden 0% 2,50%
6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan 5% 7,50%
1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan 3% 5%
1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan 0% 2,50%
4- Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlarda Uygulanacak Stopaj Oranları
İlgili Enstrüman Eski Oran Yeni Oran
Yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) elde edilen gelir ve kazançlara 0% 7,50%
5- İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranları
İlgili Enstrüman Eski Oran Yeni Oran
28.06.2022 ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara 5% 7,50%

Yürürlük: 1 ve 2’nci bölümde yer alan oranlar, 1.5.2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler  ve  kar payları  ile  söz  konusu  tarihten  itibaren  açılan  veya  vadesi  yenilenen   vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

3 ve 4’üncü bölümde yer alan oranlar, 1.5.2024 tarihinden itibaren iktisap edilen  bankalar tarafından ihraç edilen tahvil  ve  bonolardan  elde  edilen  gelir  ve  kazançlar,  fon  kullanıcısının  bu   bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde  edilen gelir ve  kazançlar   ve  yatırım  fonu  katılına  paylarından  elde  edilen  gelir   ve   kazançlar   için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

5’inci bölümünde yer alan oranlar 1.5.2024 tarihinden  itibaren  iktisap  edilen  6362  sayılı  Kanun kapsamında  kurulan  ipotek  finansmanı  kuruluşları  (bu  şirketlerin  kurucusu  olduğu  varlık  finansmanı  fonları  ve konut  finansmanı fonları  dahil) tarafından  ihraç  edilen varlığa  dayalı  menkul  kıymetler,  ipoteğe  dayalı  menkul  kıymetler,  ipotek  teminatlı  menkul  kıymetler  ve  varlık  teminatlı  menkul  kıymetlerden  elde edilen gelir ve kazançlar  için uygulanmak  üzere  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili Karara buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER