02.06.2021/37

bilgener sirküler 7

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) Oranlarına İlişkin İndirimin Süresi Uzatıldı

Resmi Gazete’de 02.06.2021 tarihinde yayınlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı kararı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 31.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren Geçici Madde 6’da yer alan “31/5/2021” ibaresi “31/7/2021” olarak değiştirilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Karar, 01.06.2021 itibarıyla geçerli olmak üzere 02.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,