02.08.2021/42

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

Özet: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılarak günlük iş süresinin 11 saati, gece çalışma süresinin ise 7,5 saati geçemeyeceği yönetmeliğe eklenmiştir. Ayrıca profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresinin ise 9 saati geçemeyeceği, ancak bu sürenin herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabileceği yönünde değişikliğe gidilmiştir.

Resmi Gazete’de 27.07.2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”

Yönetmelik yayınlandığı tarih olan 27.07.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER