02.08.2021/43

bilgener sirküler 21

SGK, Beş Puanlık İndirimden Faydalanma Şartının Değişmesine İlişkin Genelge Yayınladı

Özet: Genelge ile 4/A kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine uygulanan beş puanlık indirim 2021/Eylül dönemi (01.09.2021 tarihi) itibarıyla işverenin “Türkiye genelindeki” tüm işyerlerini kapsayacak hale getirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.07.2021 tarihinde yayınlanan “Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu” konulu genelge ile 5510 sayılı Kanunun 81/I maddesi gereğince 4/A kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerine Hazine tarafından sağlanan beş puanlık bir indirimin kapsamı genişletilmiştir.

Beş puanlık indirimden faydalanabilmek adına işyerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na sunmaları, söz konusu primlerin yasal süre içinde ödenmeleri ve kuruma herhangi bir prim veya idari para cezası borcu bulunmaması gerekmektedir.

Genelgeyle birlikte işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal ödeme süresi geçmiş borcu olup olmadığı noktası, 01.09.2021 tarihi (2021/Eylül dönemi) itibarıyla işverenin “Türkiye genelindeki” tüm işyerlerini kapsayacak hale getirilmiştir.

İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olup olmadığı tespit edilirken işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescil edilmiş tüm işyerlerinden ve kendi adına tescil edilmiş tüm alt işverenliklerinden kaynaklanan herhangi bir borcu olup olmadığı da sorgulanacaktır. Sorgulama T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasıyla yapılacaktır.

Genelge kapsamında işverenin, kendi adına tescil edilmiş işyerleri ve alt işverenlikleri haricinde ortak, üst düzey yönetici ve işveren vekili olarak işlem gördüğü işyerleri ile işverenin gerçek kişi olması halinde kendi sigortalılığından kaynaklanan 5510/4-1-b kapsamındaki ve 5510/60-g kapsamındaki yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları ise sorgulanmayacaktır.

İşverenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaları durumunda malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde beş puanlık indirimden yararlanamayacağı gibi bu işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ilave altı puanlık indirimden yararlanmaları da mümkün olmayacaktır.

Söz konusu Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER