02.08.2023/80

BilgenerSirküler44

2023 Hesap Dönemi II. Dönem Geçici Vergi Döviz Kurları Hakkında

Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, borsa rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tesbit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hüküm altına alınmıştır.

217 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemesinde T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 27.06.2023 tarih ve 32234 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen ve 2023 hesap dönemi II. Geçici Vergi Döneminde (26.06.2023) geçerli olacak döviz kurları aşağıdaki gibidir.

DÖVİZİN CİNSİ(I) DÖVİZ ALIŞ(II) EFEKTİF ALIŞ
Amerikan Doları25.823125.8050
Avustralya Doları17.197617.1185
Danimarka Kronu3.77523.7725
Euro28.154028.1343
İngiliz Sterlini32.807632.7846
İsviçre Frangı28.807928.7647
İsveç Kronu2.40052.3988
100 Japon Yeni17.985217.9186
Kanada Doları19.596119.5236
Kuveyt Dinarı83.540582.2874
Norveç Kronu2.39112.3895
Suudi Arabistan Riyali6.88416.8325

Buna göre, banka hesaplarında bulunan yabancı paralar ile döviz cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde listenin ilk bölümünde yer alan kurlar uygulanacaktır. Kasada yer alan banknot şeklindeki yabancı paralar için ise efektifler için belirlenmiş kurların uygulanması gerekmektedir.

İlgili Resmi Gazete’de ilan edilen kurların tamamına buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,

BİLGENER