03.01.2023/10

Bilgener Sirküler 10

Engellilere ÖTV’den istisna Olarak Satılabilecek Araçlara İlişkin Üst Sınır 1.004.200,00-TL Olarak Belirlenmiştir

4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 7/1’inci maddesinde, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli belli tutarın altındaki araçların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından iktisabının ÖTV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda iktisap edilebilecek araçlardan Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların iktisabında uygulanan üst sınır, 30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) ile 450.500,00-TL’den 1.004.200,00-TL’ye çıkarılmıştır.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER