03.01.2023/14

Bilgener Sirküler 14

Vergi Usul Kanunu’na İlişkin 2023 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Belirlendi

30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 544 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alan had ve tutarlar yeniden belirlenip ilan edilmiştir.

Vergi Usul Kanunu’na ilişkin 2023 yılında uygulanacak had ve tutarlara ilgili maddeler itibariyle buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER