03.01.2023/4

2023 Yılı Damga Vergisi Tutar ve Oranları ile Bir Kağıttan Alınabilecek Azami Damga Vergisi Tutarı Belirlenmiştir

30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 67 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmiştir.

Ayrıca Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1.1.2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur.

Kanun’a ekli (1) sayılı listenin güncel haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER