03.07.2023/68

BilgenerSirküler44

Özet döviz pozisyon raporlama yükümlülüğü yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmaları da kapsayacak şekilde 2024 Ocak raporlama döneminden başlamak üzere ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından banka genel müdürlüklerine gönderilen 02.07.2023 tarihli yazı ile aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

12.04.2023 tarih ve 731 sayılı yazıda uygulamada bazı kolaylıklar getirilerek söz konusu özet döviz pozisyonu raporlamasının kapsam ve süresinde değişiklik yapılmış, raporlama yükümlülüğü toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmalar için 2024 Ocak ayına, toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzeri olan firmalar için ise 30 Haziran 2023’e ertelenmişti.

Raporlama sürecine ilişkin yapılan ilave değerlendirmeler sonucunda TCMB tarafından, raporlama yükümlülüğü 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde, kapsama giren tüm firmalar için 2024 Ocak raporlama döneminden başlamak üzere ertelenmiştir.

İlgili yazı Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Konuyla ilgili sık sorulan sorulara ve özet pozisyon raporu veri formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER