04.05.2023/62

BilgenerSirküler44

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışmalarının %100’ünü Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dışında Çalışabilecek Bilişim Personelinin Mahiyetini Belirlemiştir.

20/04/2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında çalışan ve mahiyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek bilişim personellerin 1/4/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında bölge/merkez dışındaki çalışma sürelerinin %100 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bilişim personelinin mahiyetini;

“Fakültelerin dört yıllık bilgisayar, elektronik ya da yazılım ile ilgili bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezunlar ile yukarıda belirtilenler dışında kalan fakülte, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi mezunlarından yazılım, tasarım (çip tasarımı, sistem tasarımı, donanım mimarisi tasarımı vb), analiz, ağ bağlantıları veya bunlarla ilgili test, bakım gibi alanlarda teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde görev alan personel” şeklinde belirlemiştir.

Saygılarımızla,

BİLGENER