05.04.2022/22

bilgener sirküler 15

2022 Hesap Dönemi I. Dönem Geçici Vergi Döviz Kurları Hakkında

Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, borsa rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tesbit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hüküm altına alınmıştır.

217 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemesinde T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.03.2022 tarih ve 31795 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen ve 2022 hesap dönemi I. Geçici Vergi Döneminde (31.03.2022) geçerli olacak döviz kurları aşağıdaki gibidir:

DÖVİZİN CİNSİ(I) DÖVİZ ALIŞ(II)EFEKTİF ALIŞ
1 Amerikan Doları14.645814.6356
1 Avustralya Doları10.985710.9352
1 Danimarka Kronu2.18932.1878
1 Euro16.308616.2972
1 İngiliz Sterlini19.212919.1994
1 İsveç Kronu1.57101.5699
1 İsviçre Frangı15.767115.7434
100 Japon Yeni11.992611.9482
1 Kanada Doları11.719111.6758
1 Kuveyt Dinarı47.919447.2006
1 Norveç Kronu1.69101.6898
1 Suudi Arabistan Riyali3.90353.8742

Yabancı paralı senetli veya senetsiz alacak ve borçlar ile bankalardaki yabancı para mevcutları (l) numaralı döviz alış kurları üzerinden, kasadaki mevcut yabancı paralar ise (II) numaralı sütundaki efektif alış kurları üzerinden değerlenecektir.

İlgili Resmi Gazete’de ilan edilen kurlara buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER