06.07.2022/47

bilgener sirküler 10

Kefalet Senetleri Teminat Olarak Kabul Edilmeye Başlanmıştır

05/07/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de 7417 Sayılı Kanun yayımlanmıştır.

Mezkur Kanunla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Teminat ve değerlenmesi” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklikle sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Kefalet sigortası, borçlunun bir sözleşme veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşı teminat sağlayan ürünlerden biridir. Bu kapsamda verilecek kefalet senetlerinin başta KDV iadeleri olmak üzere, stopaj iadeleri ve borç taksitlendirmelerinde önemli bir enstrüman olacağı değerlendirilmektedir.

İlgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

BİLGENER