06.12.2022/76

Bilgener Sirküler 76

Form BA – BS Bildirim Zorunluluğuna İlişkin Değişiklik Yapıldı

03.12.2022 tarih ve 32032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 543 Sıra No’lu Tebliğ ile 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Form Ba ve Form Bs bildirim zorunluluğuna ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Mezkur Tebliğ öncesinde, bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve satışları 5.000.-TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin Form Ba veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğu işaretlenerek verilmesi gerekirken yapılan değişiklikle söz konusu mükelleflerin ilgili dönem Form Ba veya Form Bs bildirimlerini verme zorunlulukları kaldırılmıştır.

Tebliğ’de konuyla ilgili aşağıdaki örneğe yer verilmiştir.

Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır.

Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin Tebliğ’de belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin düzenlenen belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs bildirimini vermesine gerek bulunmamaktadır.

Değişiklik 03.12.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER