07.07.2023/74

BilgenerSirküler44

Nispet ve Tutarları Artırılan Diğer Vergi ve Harçlar

07.07.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları (CBK) ile bazı vergi ve harçların nispet ve tutarlarında değişikliğe gidilmiştir.

Katma Değer Vergisi ile ilgili yapılan değişikliklere 07.07.2023/72 sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir. Nispet ve tutarları artırılan diğer vergi ve harçlara ilişkin bilgi ve açıklamalar ise aşağıda yer almaktadır:

1.Harçlar Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler (7344 sayılı CBK)

– 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştır.

– (8) sayılı tarifenin VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarı ise 6.091,30 TL’den 20.000 TL’ye yükseltilmiştir.

– Sürücü kursu harçlarında değişiklik yapılmamıştır.

– Söz konusu değişiklikler 08.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

2.Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Değişiklikler (7345 sayılı CBK)

– 6082 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na göre tüketici kredilerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %10’dan %15’e yükseltilmiştir.

– Yeni oran 07.07.2023 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredileri için geçerli olacaktır.

3.Şans Oyunları Vergisine İlişkin Yapılan Değişiklikler (7347 sayılı CBK)

5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesine göre alınan şans oyunları vergisi;

– Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5’ten %10’a,

– At yarışlarında %7’den % 14’e,

– Diğer şans oyunlarında %10’dan % 20’ye, yükseltilmiştir.

7344 sayılı CBK’ya buradan ulaşabilirsiniz.
7345 sayılı CBK’ya buradan ulaşabilirsiniz.
7347 sayılı CBK’ya buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,

BİLGENER