07.10.2022/66

Bilgener 2022 Hesap Dönemi III. Dönem Geçici Vergi Döviz Kurları Sirküler

2022 Hesap Dönemi III. Dönem Geçici Vergi Döviz Kurları Hakkında

Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, borsa rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tesbit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hüküm altına alınmıştır.

217 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemesinde T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen ve 2022 hesap dönemi III. Geçici Vergi Döneminde (30.09.2022) geçerli olacak sıkılıkla kullanılan döviz kurları aşağıdaki gibidir:

DÖVİZİN CİNSİ(I) DÖVİZ ALIŞ(II)EFEKTİF ALIŞ
1 Amerikan Doları18.503818.4908
1 Avustralya Doları11.936011.8810
1 Danimarka Kronu2.40632.4046
1 Euro17.923217.9107
1 İngiliz Sterlini19.999519.9855
1 İsviçre Frangı18.809218.7810
1 İsveç Kronu1.62861.6275
100 Japon Yeni12.756512.7093
1 Kanada Doları13.481213.4313
1 Kuveyt Dinarı59.281258.3920
1 Norveç Kronu1.70921.7080
1 Suudi Arabistan Riyali4.92124.8842

Buna göre, banka hesaplarında bulunan yabancı paralar ile döviz cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde listenin ilk bölümünde yer alan kurlar uygulanacaktır. Kasada yer alan banknot şeklindeki yabancı paralar için ise efektifler için belirlenmiş kurların uygulanması gerekmektedir.

İlgili Resmi Gazete’de ilan edilen kurların tamamına buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,

BİLGENER