07.12.2022/77

Bilgener Sirküler 77

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Önemli Değişiklikler Yapıldı

30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da (Karar) bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kararla yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

1. Endüstri Bölgelerinde Yapılacak Bazı Liman ve Depolama Tesisi Yatırımları Stratejik Yatırım Olarak Desteklenebilecektir.

Karar’ın “Stratejik Yatırımlar” başlıklı 8’inci maddesine yedinci fıkra eklenmiştir. Buna göre endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilecektir.

Bu desteklerin verilebilmesi için ilgili maddenin birinci fıkrasındaki aşağıda yer alan şartlar ile üçüncü fıkrasında yer alan “komisyon değerlendirmesi” şartları aranmayacaktır:

a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.

ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.

2. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Kapsamındaki Destekler Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Karar’ın yatırım taahhütlü avans kredisi kapsamındaki desteklere ilişkin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre bu kapsamdaki krediler için faiz desteği verilmeyecektir.

3. Turizm Merkezlerinde Yapılacak Turizm Konaklama Yatırımları Öncelikli Yatırım Konuları Arasına Alınmıştır.

Karar’ın 17/1-ç maddesinde yapılan değişiklikle “turizm merkezleri”nde yapılacak turizm konaklama yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

Bu destek daha önce, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımlarına verilmekteydi.

4. Turizm İşletme Belgesi İbraz Edemeyen Yatırımcıların Teşvik Belgelerinin, Genel Teşvik Sistemine Dönüştürülmesi Suretiyle Yapılabilen Tamamlama Vizesi İşlemleri Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Karar’ın 24/9’uncu maddesinde yer alan, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizelerinin, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

5. Bina İnşaat Harcamalarına İlişkin KDV İadesi Düzenlemesi Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan İstisna Düzenlemesine Paralel Olarak Kaldırılmıştır.

7394 sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37’inci maddesinde yer alan teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin KDV iadesi düzenlemesi istisna uygulamasına çevrilmişti.

Bu kapsamda, Karar’ın geçici 8’inci maddesinde yer alan, imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarına yönelik KDV iadesi uygulamasına dair düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

6. Merkezi Isıtma Radyatörleri ve Kazanları ile Buhar Kazanı İmalatına Yönelik Yatırımlar Bölgesel Destekler Kapsamından Çıkartılmıştır.

Karar’ın 2A sayılı ekinde yer alan tablonun 29’uncu satırı yürürlükten kaldırılarak merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanları ile buhar kazanı imalatına yönelik yatırımlar bölgesel destekler kapsamından çıkartılmıştır.

7. Bölgesel Destekler Kapsamında Olan Metal Eşya İmalatına Yönelik Yatırımların Desteklendiği İllere İlaveler Yapılmıştır.

Kararın Ek-2B sayılı ekindeki İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI tablosun Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Muğla illerine karşılık gelen satırlarına 28 numaralı sektör kodu da eklenmiştir.
Böylece metal eşya imalatına yönelik yatırımlar bu illerde bölgesel destekler kapsamında desteklenmeye başlanmıştır.

8. Modernizasyon Kapsamındaki Un Yatırımları Bölgesel Destekler Kapsamında Desteklenebilecek Yatırımlar Arasına Alınmıştır.

Karar’ın (5) numaralı dipnotuna eklenen “Modernizasyon cinsindeki un yatırımları” ibaresi ile bu kapsamdaki yatırımlar bölgesel destekler kapsamında desteklenebilecek yatırımlar arasına dahil edilmiştir.

İlgili Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER