08.01.2024/9

BilgenerSirküler-9

İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

‘’İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği’’ 16.03.2023 tarih ve 32134 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış ve bu tarihte yürürlüğe girmişti.

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin geçici 1. maddesi uyarınca, mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01.01.2024 tarihinden önce İnşaat Demiri İzleme Sistemi’ne (İDİS) geçmeleri zorunlu tutulmuştu. Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçıların 01.01.2024 tarihinden itibaren, diğerlerinin ise 31.01.2024 tarihinden sonra, bu stoklarını satışa konu edemeyecekleri şeklinde düzenleme yapılmıştı.

03.01.2024 tarih ve 32418 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 1 seri No’lu İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile geçici 1. maddenin 2. fıkrasında yer alan “31.01.2024” ibaresi “30.04.2024” olarak değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklikle, tebliğin yayımlandığı 16.03.2023 tarihinden itibaren, stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar dışında kalanların stoklarını satışa konu edemeyecekleri tarih 30.04.2024 sonrası olarak değiştirilmiştir. Öte yandan, üretici ve ithalatçılar açısından mevcut düzenleme aynen devam etmektedir.

İlgili Gelir İdaresi Başkanlığı İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe (Seri No: 1) buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER