08.02.2023/29

Bilgener Sirküler 29

2022 Yılı Sonu Kur Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 280’inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit edileceği ve bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme istinaden, 2022 yılı sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak kurlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca 548 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Buna göre banka hesaplarında bulunan yabancı paralar ile döviz cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde listenin ilk bölümünde yer alan kurlar uygulanacaktır. Kasada yer alan banknot şeklindeki yabancı paralar için ise efektifler için belirlenmiş kurların uygulanması gerekmektedir. 

Sıklıkla kullanılan yabancı paralar için değerlemede kullanılacak kurlar aşağıda yer almaktadır:

DÖVİZİN CİNSİ(I) DÖVİZ ALIŞ(II)EFEKTİF ALIŞ
1 Amerikan Doları18,698318,6852
1 Avustralya Doları12,667012,6088
1 Danimarka Kronu2,67662,6747
1 Euro 19,934919,9209
1 İngiliz Sterlini 22,489222,4735
1 İsveç Kronu1,78371,7825
1 İsviçre Frangı20,201920,1716
100 Japon Yeni14,130114,0778
1 Kanada Doları 13,789613,7386
1 Kuveyt Dinarı60,753759,8424
1 Norveç Kronu1,89001,8886
1 Suudi Arabistan Riyali4,97174,9344

Diğer döviz cinsleri için Tebliğ eki listenin dikkate alınması gerekmektedir. 

548 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve ekine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER