08.04.2024/23

BilgenerSirküler-23

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değiştirildi

06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bağımsız denetime tabi olma kriterleri değiştirilmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik uyarınca, herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın aşağıda belirtilen kriterlerden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler, Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olmuştur.

1. Aktif toplamı: 150 milyon TL

2. Yıllık net satış hasılatı: 300 milyon TL

3. Çalışan sayısı: 150 kişi

8313 sayılı Karar, 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 6 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

06.04.2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER