08.05.2024/26

BilgenerSirküler44

Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve Türkiye’de Faaliyet Göstermekte Olan İrtibat Büroları Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bildirim Yükümlülüklerini Yerine Getirmelidir

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 2’nci maddesinde yabancı yatırımcının tanımı yapılmıştır. Buna göre yabancı yatırımcı;

Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapan,

  • Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını,
  • Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslararası kuruluşları

ifade etmektedir.

20.08.2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yabancı sermayeli şirket ve şubelerinin bazı bildirim yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Buna göre, yabancı sermayeli şirket ve şubelerin faaliyet konularına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (Bakanlık) internet sitesi üzerinden erişimi sağlanan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sisteminde (E-TUYS) yer alan “EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu”ndaki alanları yıllık bazda her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla doldurarak kaydetmeleri gerekmektedir.

Ayrıca bu şirketlere ait Türkiye’de bulunan irtibat bürolarının Mayıs ayının sonuna kadar büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu ve ekli belgelerini Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.

Bildirimde bulunmayan irtibat bürolarının süre uzatma talepleri değerlendirilmeyecek olup faaliyet izinleri de re’sen iptal edilecektir. İlgili Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER