09.07.2021/41

bilgener sirküler 4

KDV, Damga, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Form Ba-Bs Bildirimleri ve e-Defter/e-Beratların Oluşturulma İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Özet: Son ödeme tarihi 26 Temmuz 2021 olan KDV, Damga Vergisi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile son bildirim ve yüklenme tarihi 2 Ağustos 2021 Ba-Bs formlarının bildirimleri ve e-Defter/e-Beratların oluşturulma, imzalanma ve yüklenme süreleri uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 08.07.2021 tarih ve VUK-136/2021-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • 26 Temmuz 2021 gün sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar,
  • 2 Ağustos 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar,
  • 2 Ağustos 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

İlgili Vergi Usul Kanunu Sirkülerine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER