10.02.2024/13

BilgenerSirküler-13

2023 Yılı Sonu Kur Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 280’inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit edileceği ve bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme istinaden, 2023 yılı sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak kurlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca 559 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Buna göre banka hesaplarında bulunan yabancı paralar ile döviz cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde listenin ilk bölümünde yer alan kurlar uygulanacaktır. Kasada yer alan banknot şeklindeki yabancı paralar için ise efektifler için belirlenmiş kurların uygulanması gerekmektedir.

Sıklıkla kullanılan yabancı paralar için değerlemede kullanılacak kurlar aşağıda yer almaktadır:

DÖVİZİN CİNSİ(I) DÖVİZ ALIŞ(II)EFEKTİF ALIŞ
1 Amerikan Doları29,438229,4176
1 Avustralya Doları20,021319,9292
1 Danimarka Kronu4,36344,3604
1 Euro 32,573932,5511
1 İngiliz Sterlini 37,441737,4155
1 İsveç Kronu2,92992,9279
1 İsviçre Frangı34,966634,9141
100 Japon Yeni20,746720,6700
1 Kanada Doları 22,196222,1140
1 Kuveyt Dinarı95,268393,8392
1 Norveç Kronu2,88592,8839
1 Suudi Arabistan Riyali7,85017,7913

Diğer döviz cinsleri için Tebliğ eki listenin dikkate alınması gerekmektedir.

559 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve ekine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER