11.10.2023/86

2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarakhesaplanan ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından  ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan 09/10/2023 tarih ve KVK-64 / 2023-3 / Yatırım İndirimi–50 sayılı Sirkülere göre 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzdeotuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,

BİLGENER