13.06.2022/41

bilgener sirküler 14

Tüketici Kredilerindeki BSMV Oran Değişikliği

5729 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 11/06/2022 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1’inci maddesine (ğ) maddesi eklenmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmiştir. Karar, 11/06/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
BİLGENER