13.08.2021/44

bilgener sirküler 6

Binek Otomobilde ÖTV Matrahları Değişti

Özet: Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olan ÖTV matrah limitlerinde değişikliğe gidildi. Karara göre, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler, %45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85.000 TL’den 92.000 TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85.000 TL’yi aşan ancak 130.000 TL’yi geçmeyen ve %50’lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92.000 – 150.000 TL arasına yükseltildi.

Elektrikli araçlarda %45’lik ÖTV diliminin üst sınırı 114.000 TL olarak belirlendi. 114.000 TL ile 170.000 TL arasında değere sahip olan araçlar için ise %50 ÖTV uygulanacak.

Resmi Gazete’de 12.08.2021 tarihinde yayınlanan 4373 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar” ile bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmiVergi Oranı (%)
– Diğerleri
— Motor silindir hacmi 1600 cm3′ü geçmeyenler
— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşmayanlar45
— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar50
— Diğerleri80
— Motor silindir hacmi 1600 cm3′ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler
— Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar45
— Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşıp, 170.000 TL’yi aşmayanlar50
— Diğerleri80

Karar, yayınlandığı tarih olan 12.08.2021 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER

BİLGENER