14.04.2023/55

BilgenerSirküler44

2023/Şubat Dönemine İlişkin Sigorta Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi Halinde Vade Tarihi 28.4.2023 Olarak Uygulanacaktır.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.04.2023 tarihinde yapılan duyuru ile 2023/Şubat dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerinde mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihi bir defaya mahsus olmak üzere 28.4.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER