16.02.2022/12

bilgener sirküler 13

2021 Yılı Sonu Kur Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Hakkında 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit edileceği ve bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme istinaden, 2021 yılı sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak kurlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca 536 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Buna göre banka hesaplarında bulunan yabancı paralar ile döviz cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde listenin ilk bölümünde yer alan kurlar uygulanacaktır. Kasada yer alan banknot şeklindeki yabancı paralar için ise efektifler için belirlenmiş kurların uygulanması gerekmektedir. 

Sıklıkla kullanılan yabancı paralar için değerlemede kullanılacak kurlar aşağıda yer almaktadır:

DÖVİZİN CİNSİ(I) DÖVİZ ALIŞ(II)EFEKTİF ALIŞ
1 Amerikan Doları12,977512,9684
1 Avustralya Doları9,39509,3518
1 Danimarka Kronu1,97131,9699
1 Euro 14,682314,6721
1 İngiliz Sterlini 17,453017,4408
1 İsveç Kronu1,42681,4258
1 İsviçre Frangı14,120714,0995
100 Japon Yeni11,243411,2018
1 Kanada Doları 10,125810,0883
1 Kuveyt Dinarı42,645142,0055
1 Norveç Kronu1,46721,4662
1 Suudi Arabistan Riyali3,45683,4309

Diğer döviz cinsleri için Tebliğ eki listenin dikkate alınması gerekmektedir. 

536 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve ekine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER