16.07.2023/75

BilgenerSirküler44

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli I Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Artış Yetkisi

7456 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile ÖTV Kanununun 12’nci maddesine eklenen 5’inci fıkraya göre (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacaktır. Buna göre söz konusu mallardan alınacak ÖTV Ocak ve Temmuz aylarında TUİK tarafından açıklanacak altı aylık ÜFE artışı oranında artacaktır.

Ayrıca Cumhurbaşkanı (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katma kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

İlgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,

BİLGENER