17.07.2023/79

BilgenerSirküler44

Kurumların Girişim Sermayesi Hariç, Diğer Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Kazançlarına Yönelik İstisnalar Kaldırıldı.

7456 sayılı Kanun’un 19/a maddesi ile girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna kaldırılmıştır.

Bu düzenleme ile 7351 sayılı Kanunla 2022 hesap döneminden itibaren uygulanmak üzere getirilmiş olan yatırım fonlarından elde edilen kazançlara yönelik istisna, ilga edilmiştir.

Ancak düzenleme, Kanunun yayımlandığı 15.07.2023 tarihten itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma payları için yayımı tarihinden itibaren uygulanacaktır. Öncesinde iktisap edilmiş paylar için istisna geçerli olmaya devam edecektir.

İlgili Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER