18.03.2023/42

42- Yatırım Devlet Teşvik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Önemli Değişiklikler Yapıldı.

10.03.2023 tarih ve 32128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6923 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda (Karar) önemli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

1. Karar’ın 16’ncı maddesine eklenen ibare ile elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlar, yatırım yeri tahsis edilmeyecek yatırımlar arasına alınmıştır.

2. Karar’ın 17’inci maddesine eklenen bent ile US- 97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.) öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmıştır. Bu düzenleme ile uyumlu olarak Karar’ın 2B numaralı ekindeki 9 numaralı dipnotunun (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

3. Karar’ın 24/10’uncu maddesinde yapılan değişiklikle bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ve yeminli mali müşavir raporunun ibrazı ile yapılabilecektir.

4. Karar’a eklenen geçici 16’ncı madde ile 06.02.2023 tarihinden önce müracaat edilen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün ilçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi bir talep alınmaksızın üç yıl uzatılmış sayılacaktır.

5. Karar’a eklenen geçici 17’inci madde ile bu yerlerdeki yatırımlar için mevcut teşvik belgeleri ile 31.12.2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlar kapsamında düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

  • Yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin olarak 3/2023 dönemi vadesinden 3/2025 dönemi vadesine kadar(belirtilen dönem vadeleri de dahil olmak üzere) geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda, faiz veya kar payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği yönünde işlem tesis edilmez. Geri ödeme yükümlülüğünün ödeme tarihinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesinde bulunulur.
  • Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ve tasfiyesi için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisinin ilave bir kredi olarak değerlendirilmez.

6. Karar’ın 2B numaralı “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı ekinde yapılan değişiklikle 6-Kodlu “derinin tabaklanması ve işlenmesi” sektörü Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Sivas illerinde bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörler arasına alınmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER