19.01.2023/18

Bilgener Sirküler 18

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlanmıştır

30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) uyarınca bağımsız denetime tabi olma kriterleri revize edilmiştir. Kararda yapılan değişiklikler doğrultusunda Kararın uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul ve Esaslar 16/01/2023 tarihli ve 32075 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

16.01.2023 tarihinde yayımlanan usul ve esasların “Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat” başlıklı 13’üncü maddesi ile 16/2/2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Hesap dönemleri itibarıyla eşik değerlerin sağlanması durumuna bağlı olarak bağımsız denetime tabi olma ve bağımsız denetim kapsamından çıkma konularına ilişkin örnekler Kararda yapılan değişiklikler çerçevesinde revize edilmiştir.

Kararın yayımlanmasının ardından 2022 yılında esas alınacak eşik değerlerin uygulanması konusunda oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla usul ve esaslara Geçici 1’inci madde eklenmiştir.

Usul ve esaslar, 1.1.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul ve Esaslar’a buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,

BİLGENER