19.02.2023/33

Bilgener Sirküler 33

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerde Kısmi Tevkifat Uygulaması

Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerde mücbir sebep hali ilan edildiği duyurulmuştu (09.02.2023/30 sayılı Sirkülerimiz).

Mücbir sebep hali ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde;

213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz. Şu kadar ki, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu düzenlemeye göre;

  • Söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaması gerekmektedir.
  • Tarafların her ikisinin de mücbir sebep hali ilan edilen illerde bulunmaları durumunda ise genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulanacaktır. Bu durumda, tevkifat uygulanan alımlara ilişkin beyannameler 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar verilecek bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenecektir.
  • Mücbir sebep halinde olmayan mükelleflerin mücbir sebep halinde olan mükelleflerden yaptıkları alımlarda ise tevkifat uygulanmaya devam edilecektir.
  • Mücbir sebeple ilgili yukarıdaki düzenlemenin tam tevkifata tabi işlemlere etkisi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

BİLGENER