19.04.2022/27

bilgener sirküler 15

Döviz Cinsinden Sözleşmelere İlişkin Ödeme Yükümlülüğü Hakkında

19/04/2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ (No: 2022-32/66) yayımlanmıştır.

Tebliğin “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün bulunmaktadır.

Anılan değişiklikle söz konusu fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.”

Buna göre Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün olmakla beraber ödeme yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu değişikliğin emtia ve demirbaş gibi ticari nitelikteki menkul varlıklara ilişkin sözleşmeleri de kapsadığı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, mezkur maddenin 15’inci fıkrasına yapılan değişikliğe göre kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.

Söz konusu değişiklikler 19.4.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) güncel halinde de buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
BİLGENER