20.09.2022/61

bilgener-sirküler 61

Darphane Sertifikalarından Elde Edilecek Gelirler için %0 Stopaj Uygulanacaktır

Sermaye Piyasası Kurulunun 25.08.2022 tarihli bülteniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 0,995 saflıkta 5.000 kg altın için nominal ihraç tavanlı darphane sertifikasının halka arz yoluyla ihraç edilmesine izin verildiği duyurulmuştur.

Darphane sertifikası ihracı ile atıl durumdaki fiziki altınların ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

15.09.2022 tarih ve 31954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihraç edilecek darphane sertifikalarından elde edilecek gelirler için Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi uyarınca uygulanacak stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER