2021 ve 2022 Yılları İçin Kurumlar Vergisi Oranları Belli Oldu

2021 ve 2022 yillari için kurumlar vergisi oranları belli oldu

Resmi Gazete’de yayınlanan 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2021 ve 2022 yılları için Kurumlar Vergisi oranları belli oldu.

Daha önce %20 olarak belirlenen oran 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanmasına karar verildi.

Bu oranlar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilecek olan vergi beyannamelerinde başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlayan vergilendirme dönemi için geçerli olacaktır.