2022 Ekim Ayı Vergi Takvimi

Bilgener Ekim Ayı Vergi Takvimi

2022 Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken vergi ve harç ödemeleri ve bildirimlere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

 

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/10/2022

10/10/2022

16-30 Eylül 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

03/10/2022

11/10/2022

16-30 Eylül 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 

01/10/2022

17/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

17/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

17/10/2022

Varlık Barışı Kapsamında Eylül 2022 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi 

01/10/2022

17/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

17/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

17/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

17/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 

01/10/2022

17/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi 

01/10/2022

20/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

20/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

20/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

20/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 

01/10/2022

20/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

20/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

16/10/2022

25/10/2022

1-15 Ekim 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

17/10/2022

25/10/2022

1-15 Ekim 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 

01/10/2022

26/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

26/10/2022

Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

26/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

26/10/2022

Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 

01/10/2022

26/10/2022

Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

26/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

31/10/2022

Varlık Barışı Kapsamında Eylül 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi 

01/10/2022

31/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi  

01/10/2022

31/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi 

01/10/2022

31/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

31/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 

01/10/2022

31/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 

01/10/2022

31/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

31/10/2022

Eylül 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

31/10/2022

Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

31/10/2022

Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi 

01/08/2022

31/10/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/10/2022

17/11/2022

2022 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

17/11/2022

2022 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

30/11/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/10/2022

02/01/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi