2022 Kasım Ayı Vergi Takvimi

Bilgener 2022 Kasım Ayı Vergi Takvimi

2022 Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken vergi ve harç ödemeleri ve bildirimlere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

 

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/11/2022

09/11/2022

16-31 Ekim 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 

01/11/2022

10/11/2022

16-31 Ekim 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

15/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

15/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

15/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

15/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 

01/11/2022

15/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi 

01/11/2022

15/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

15/11/2022

Varlık Barışı Kapsamında Ekim 2022 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi 

01/11/2022

15/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

17/11/2022

2022 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

17/11/2022

2022 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

21/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

21/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

21/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 

01/11/2022

21/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

21/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

21/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

16/11/2022

24/11/2022

1-15 Kasım 2022 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 

16/11/2022

25/11/2022

1-15 Kasım 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

28/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

28/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

28/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

30/11/2022

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi 

01/11/2022

30/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi 

01/11/2022

30/11/2022

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi  

01/11/2022

30/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi 

01/11/2022

30/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 

01/11/2022

30/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 

01/11/2022

30/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

30/11/2022

2021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi 

01/08/2022

30/11/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/11/2022

30/11/2022

Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi 

01/09/2022

30/11/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/11/2022

30/11/2022

2022 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi 

01/09/2022

30/11/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/11/2022

30/11/2022

2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi 

01/11/2022

30/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 

01/11/2022

30/11/2022

Ekim 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/10/2022

30/11/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/11/2022

30/11/2022

Varlık Barışı Kapsamında Ekim 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi 

01/11/2022

31/01/2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/11/2022

31/03/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 

01/11/2022

02/05/2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi