2024 Haziran Ayı Vergi Takvimi

Haziran Vergi Takvimi kapak

2024 Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken vergi ve harç ödemeleri ve bildirimlere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

İLK TARİH; SON TARİH VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
   
01/02/2024   
   
10/06/2024   
   
Geçici   Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2024   Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi   
   
01/03/2024   
   
10/06/2024   
   
Aylık   Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2024 Dönemine Ait Elektronik   Defter Beratlarının Yüklenmesi   
   
01/03/2024   
   
10/06/2024   
   
Geçici   Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2024   Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi   
   
01/04/2024   
   
10/06/2024   
   
Geçici   Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2024   Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi   
   
01/06/2024   
   
10/06/2024   
   
16-31   Mayıs 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
03/06/2024   
   
11/06/2024   
   
16-31   Mayıs 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve   Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
20/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
25/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
16/06/2024   
   
25/06/2024   
   
1-15   Haziran 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
26/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
26/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
26/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
28/06/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
20/06/2024   
   
28/06/2024   
   
1-15   Haziran 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
01/07/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve   Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
01/07/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
01/07/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)   
   
01/06/2024   
   
01/07/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)   
   
01/06/2024   
   
01/07/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
01/07/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma   Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet   Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi   
   
01/06/2024   
   
01/07/2024   
   
Mayıs   2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama)   ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile   Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim   Verilmesi   
   
01/06/2024   
   
01/07/2024   
   
7440   Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi   
   
01/06/2024   
   
10/09/2024   
   
Aylık   Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2024 Dönemine Ait Elektronik   Defter Beratlarının Yüklenmesi   
   
01/06/2024   
   
10/09/2024   
   
Geçici   Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2024   Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi