21.07.2022/53

Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları Yükseltilmiştir

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5801 saylı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkınada Kanun’un 51’inci maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranı aylık 1,6’dan 2,5’e yükseltilmiştir.

Böylece Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci maddesine göre uygulanmakta olan gecikme faizi oranı da aylık %2,5’e yükseltilmiştir.

Diğer taraftan, aynı Resmi Gazete’de yayımlanan C Seri ve 6 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %15’ten %24’e çıkarılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Genel Tebliğe ise buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER