21.12.2022/82

Bilgener Sirküler 82

Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı Belirlendi

24.11.2022 tarih ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edilmiştir (24.11.2022/73 Numaralı Sirkülerimiz).

Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinde yer alan yetkiye istinaden, 21.12.2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere bu oran % 61,5 olarak belirlenmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER